حضور و غیاب و کنترل تردد

  

ویدیوی کامل معرفی بخش حضور و غیاب و کنترل تردد :  
 

 گستره فعالیت این بخش ارائه فناوری برتر در زمینه سیستم های کنترل تردد و حضور و غیاب، رستوران و صدور ژتون، کنترل پارکینگ و گیت هوشمند، کنترل گشت و نگهبانی، بازرسی و تکنسین هوشیار مبتنی بر تکنولوژی  RFID و تک سیم و ساخت کیوسک های اطلاع رسانی می باشد. 
 


  نمایندگی انحصاری فروش محصولات 

 
 
 

 

 


محصولات نرم افزاری
 

 

محصولات نرم افزاری حضور و غیاب برای ویندوز 

 


 

افتخار همکاری