دوربین های مدار بسته

  

 امروزه سامانه ی نظارت تصویری و دوربین های مدار بسته برای حفاظت و نظارت بر اماکن مهم ، اماکن پرتردد و اماکن پر خطر استفاده میشوند و اهدافی هم چون حفاظت ، حراست ، ایمنی کنترل ، نظارت ، آموزش و تحقیقات  را دنبال می کنند .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

افتخار همکاری