شبکه و زیرساخت

سیستم های ویژه

حضور و غیاب

هوشمند سازی

پشتیبانی و تعمیرات

تامین قطعات یدکی

آخرین اخبار

افتخار همکاری

اصفهان/خیابان حکیم نظامی/حدفاصل چهارراه شریعتی و کوچه 
سنگتراشها /ساختمان تجاری نور / طبقات یک، دو، سه
شماره تماس:  36243376 31 98+ (10 خط)
دورنگار : 36262610 31 98+
پست الکترونیک : info@computergostar.com