سرور و تجهیزات ذخیره سازی اطلاعات

 

 

ارائه دهنده ی راه حل های جامع کترل و جمع آوری اطلاعات و تامین تجهیزات سیتم های کنترلی و انواع سرور و تجهیزات ذخیره سازی اطلاعات با استفاده از محصولات کمپانی های معتبر :

 

 

                 

 

           

 

 


 

 

 

افتخار همکاری